Quy định sử dụng

Sau khi khách hàng nghiệm thu máy laser đầy đủ, khách hàng sẽ trực tiếp vận hành và bảo quản máy. Công ty TRIDICO sẽ hỗ trợ và bảo hành đầy đủ đúng theo quy định trên hợp đồng đã ký của 2 bên.

Hotline: 0932141612